Zakladatelem lionismu byl pan Melvin Jones

Zakládací schùzka probìhla v Chicagu v roce 1917.Základním motem lionského hnutí se stalo heslo WE SERVE. Obsah této myšlenky je rozpracován do etického kodexu lionů.

Symbolem lionského hnutí se staly dvě lví hlavy kolem modrého terče s velkým písmenem L

Mladí lioni se scházejí ve vlastních klubech s názvem LEO club

Hlavní náplní lionského hnutí je rozvíjení přátelství mezi lidmi různých ras a národù, podpora základních hodnot poctivosti a slušnosti mezi lidmi. Na podporu přátelských vztahů mezi mladými lidmi různých ras a národů organizují lioni výměnu mládeže po celém světě s pobytem jak v rodinách tak i v mezinárodních campech.

Lionské hnutí je silně zaměřeno i humanitárně. Mimo aktivit jednotlivých klubů jsou soustřeďovány celosvětové prostředky do společného fondu ze kterého je každoročně rozdělováno 30 milionù USD humanitární pomoci ke zmírnění následků přírodních katastrof po celém světě, ale také na granty v oblasti nestátních humanitárních a zdravotnických organizací.

Hlavní síly jsou soustředěny na potřeby zrakově postižených.Lioni jsou vlastníky patentu označujícího dnes po celém světě slepce bíle slepecké hole.

Dnes má lionské hnutí své hlavní sídlo v Chicagu. Jako jediná nevládní organizace je Lions Clubs International členem OSN, na jehož založení se podílel. Ve 180 zech zemích světa je ve 44 500 klubech více než 1,4 milionu členů. Lionské kluby se staly přísně výběrovou organizací do kterých jsou přijímáni jen lidé nejvyšších morálních kvalit. Nejaktuálnější informace o celosvětovém lionském hnutí jsou k dispozici na stránce www.lionsclubs.org

Stručná historie lionismu u nás: První lionský klub byl založen v bývalém Českoslovenksu v roce 1990. V roce 1992 byly kluby v bývalém Československu zastřešeny Districtem číslo 122. Během času postupně vznikají kluby po celém území

Stručná historie LC Opava: Klub vznikl v roce 1994. Prostředky na dobročinnou činnost získává klub částečně od sponzorů, především však pořádáním kulturních akcí.

V roce 1997 po povodních v Opavě a nejširším okolí zaslali lioni z celého světa na adresu klubu věcné dary i finanční prostředky v hodnotě více než 5 milionů korun. Tyto prostředky byly použity na pomoc nejvíce postiženým rodinám, ale i na výstavbu mostu v Lichnově, opravu mateřské školy v Opavě Kateřinkách ale i opravu školy v Lichnově na bruntálsku. V roce 1998 se klub podílel na založení lionského klubu v Ostravě, jehož jméno je LC Ostrava Harmony.